Kodėl Jėzus?

Asmeninis kursas su e-sielovadininku
3529 dalyvių
Kursas nemokamas
Būsite lydimas asmeninio sielovadininko
Truks 5 savaites

Jei pasaulyje yra koks asmuo, kuris ir nebevaikščiodamas šioje žemėje vis dar daro stiprią įtaką žmonėms, tai toks asmuo pirmiausia yra Jėzus. Jis neparašė nei vienos knygos. Jis nebuvo karžygys ar garsus keliautojas. Tačiau... vis vien negalime jo ignoruoti.

 

Šiame internetiniame kurse daugiau sužinosite apie Jėzų - kas jis toks buvo, kokią įtaką jis turi šiandien pasauliui ir jums asmeniškai.

 

Kurse yra šios 4 temos:

  • Krikščionybės ištakos
  • Kas toks buvo Jėzus?
  • Kodėl Jėzui reikėjo mirti?
  • Mirtis nugalėta

 

Perspėjimas

Norime iškart jus perspėti, kad šis kursas gali jūsų gyvenimui padaryti išliekančią įtaką. Jeigu nenorite keistis, nenorite sužinoti kažką naujo ar patirti gyvenimą keičiančių dalykų... tuomet nedalyvaukite šiame kurse.

Ar esate pasirengęs? Tuomet nelaukite ir užsiregistruokite į šį kursą jau dabar!

Atsiliepimai

Skaitydama šį kursą visada jausdavausi tokia rami, susimąstydavau, apie gyvenimą, vertybes, kokios jos yra svarbios krikščionims ir kaip svarbu yra jas puoselėti (ką kartais pamirštame).
Po šio kurso ėmiau labiau jausti Dievo artumą ir apsisprendžiau visiškai Juo pasitikėti.
Po šio kurso savo tikėjimą pamačiau visai kitomis akimis ir spalvomis.
Šis kursas labai tinka pradedančiam tikėjimo kelionę.
Šis kursas padėjo sustiprinti mano tikėjimą, mąstymas pasikeitė į gerąją pusę, kadangi sužinojau daug daugiau, negu žinojau anksčiau apie krikščionišką gyvenimą.
Šiame kurse dar kartą supratau, kad turiu gilintis, skaityti nuolat šv. Raštą, gilinti asmeninę maldą... Esu gyvenime nuklydęs nuo Kelio, todėl džiaugiuosi, kad dar kartą įvertinau, kuriuo Keliu einu.
Po šio kurso pasidariau ir ramesnė, ir bendrauju su kitais kitaip, ir galų gale į Viešpatį pradėjau kreiptis drąsiau.
Ačiū sielovadininkei. Su šio kurso ir jos pagalba krikščionišką tikėjimą pamačiau kaip gyvenimo būdą. Teisingą, kupiną dėkingumo ir meilės, gyvenimą.
Tikėjimą turiu, bet reikėjo išsijudinti iš sąstingio. Gal net buvau apleidusi maldas, bendravimą su Dievu. Po šio kurso atsigavau. Prisiminiau, ką buvau pamiršusi. Ačiū jums.
Iki šio kurso galvojau, kad Jėzus buvo tik apaštalas, o ne Dievo siųstas sūnus. Dabar tikiu, kad tai buvo Dieviškas planas kurį Dievas sugalvojo mums atkurti ryšius su Juo. Paprasta! Ir aišku. :-)
Labai dėkinga šio kurso rengėjams, o ypatingai savo sielovadininkei Nijolei. Labai trūko kasdieninių pokalbių apie tikėjimą, jausmus, kurie apima perskaičius evangelijos tiesas. Parašydama Nijolei, kaip supratau vieną ar kitą skaitinių dalį, aiškiau pamačiau Jėzaus Kristaus kančių prasmę, atsirado daugiau VILTIES dėl savo gyvenimo ateities.
Šis kursas mane dar labiau įkvėpė nešti savo sužeistą širdį pas Jėzų, dar kartą parodė Jo gailestingumą, malonę ir meilę.
Šis kursas tik paskatino drąsiau ieškoti Dievo ir sumažino abejonių skaičių mano viduje dėl to, ar verta tai daryti.
Per šį kursą aš tarsi naujai - dvasios akimis - supratau kai kurias Šventojo Rašto vietas...
Šiame kurse pradėjau aiškiau suvokti Dievo meilę man ir Jo auką mums.
Po šio kurso sustiprėjo santykis su Dievu, visiškai pasitikiu Dievu, nebeliko abejonių. Už tai Dėkoju dievui ir Jums, kad man buvo suteikta tokia proga, pasisemti išminties ir tikėjimo Dievu, suradus šį kursą internete.
Po šio kurso tikėjimas vėl apsigyveno mano širdyje. Aš esu tikinti, bet man labai reikėjo atnaujinti savo žinias. Jūs labai man padėjote. Manau, visiems krikščioniams kartais reikia atnaujinti savo žinias, ypač šiais nelengvais laikais, jei norime būti Dievo vaikais.
Šis kursas man buvo lyg tyras, neišsemiamas šaltinis, kuris leido iš naujo pažvelgti į svarbiausias vertybes, savo gyvenimą, iš naujo atrasti tikėjimą savo širdyje.
Kiekvienas toks kursas įkvepia žengti tikėjimo keliu. Esi priverstas daug ką apmąstyti. Kad ir žinomi dalykai, bet aiškinami kitais žodžiais, gilina suvokimą.
Dažnai pajusdavau, jog mano kasdienė malda "atvėsusi", bet po šio kurso gavau įdomių patarimų, kaip labiau artėti prie Dievo. Sielovadininkė labai įkvėpė vėl pasiimti Šv. Raštą į rankas ir skaityti!
Dėl šio kurso man viskas tapo dar aiškiau, aš nurimau...
Kiekvienas toks kursas - tai savo tikėjimo pagilinimas, kuris duoda vaisių - tikėjimo augimą. Dažnai šio augimo nesimato, tik matai brendimą, pasikeitimą ir gražėjimą.
Šis kursas sustiprino mano tikėjimą.
Kurso metu manyje įvyko esminis lūžis - lyg pagaliau visos mozaikos dalys būtų radusios savo vietą.
Ir iki kurso aš buvau krikščionis, ir po kurso esu krikščionis... tik atgaivintas :)
Peršį kursą pagaliau supratau ir patyriau, ką reiškia pasitikėti Jo malone ir leisti Jam atlikti visus darbus.
Po šio kurso nutariau dar nesiskirti su savo vyru...
Šiame kurse įgijau naujų žinių. Labai daug padėjo sielovadininkė Odeta1. Gera buvo eiti kartu su ja šiuo kursu.
Skaičiau šį kursą norėdama labiau priartėti prie Jėzaus, labiau Jį suvokti, pajausti. Manau - man pavyko.
Manau, kad aš dar labiau įsigilinau į tikėjimo prasmę ir pradėjau dar labiau suprasti, kad bendravimas su Dievu yra man labai svarbus.
Per šį kursą šiek tiek labiau suvokiau Jėzaus vaidmenį, reikšmę krikščionybėje ir savo gyvenime.